Sankt Hans 2015

Sankt Hans bål i Rørby
Sankt Hans aften afbrændes der sankthansbål på bålpladsen ved Sandbjergvej.
Vi gentager successen fra sidste år, hvor vi startede tidligere af hensyn til de mindre børn.
Idrætsforeningen vil igen i år sælge: 1 frankfurter, salat og kartoffelsalat for kun 30 kr. Der vil som vanligt være snobrødsdej til små bål.
17:30 De små bål er klar til snobrød
18:00 Salg af pølser og salat
19:15 Fællessang og båltænding

Generalforsamling 2014

Nyt æresmedlem i RVIF
Bjarne Dybdahl blev udnævnt til æresmedlem i RVIF på generalforsamlingen i februar 2014 som udtryk for det store arbejde, han har lavet for foreningen i tæt på 40 år.

Bjarne