Generalforsamling 2014

Nyt æresmedlem i RVIF
Bjarne Dybdahl blev udnævnt til æresmedlem i RVIF på generalforsamlingen i februar 2014 som udtryk for det store arbejde, han har lavet for foreningen i tæt på 40 år.

Bjarne