Idrætsdagen 2017

Hvert år holder Rørby-Værslev IF idrætsdag for børn i Rørby og omegn. Om formiddagen d. 25/8 var dagplejerne fra Rørby/Ugerløse og børnehaverne Mariehønen, Rørby Børnehave og børnegården på besøg i Rørbyhallen, hvor RVIF gymnastiks fantastiske instruktører var klar til at give dem en fantastisk dag. Der var en kæmpe redskabsbane med trampoliner, tunneller, rutsjebaner og balancebomme, og der var bolde og hulahopringe, hvor fantasien blev flittigt brugt.
Om eftermiddagen kom 80 børn fra Rørby skole og prøvede kræfter med både gymnastik og badminton efter sjov fælles leg og opvarmning. Arrangementet var en stor succes for børnene, og de kløede på med alle aktiviteterne. Mange børn synes, det var så sjovt, at de næsten ikke kunne vente på sæsonstart i september.
Meny havde sponsoreret frugt, så alle børn kunne tanke depoterne op mellem aktiviteterne.
Fejring af de frivillige i RVIF

nytårskur 2016

I januar var der vanen tro nytårskur, der er årets fest for de frivillige i RVIF, hvor alle mødes på tværs af sportsgrenene. Her er der tradition for at uddele priser for året, der gik. I år priserne blevet fordelt således:

Årets ungdomspris: Jakob Nielsen, badminton

Årets pondus: Joan Christensen, gymnastik

Årets mandlige udøver: Martin Hougaare & Kristian Poulsen, håndbold

Årets mandlige leder: Martin Sørensen, fodbold

Årets kvindelige leder: Inge Ottesen, håndbold

Årets kvindelige udøver: Mette Lundhøj, gymnastik

Idrætsdag 2016

D. 24/8 afholdt RVIF den årlige idrætsdag for Rørby børnehave og Rørby skole. Ca. 125 børn gæstede hallen og prøvede kræfter med gymnastik, badminton, håndbold og løb.

 

badminton gymnastik 2 gymnastik håndbold

Generalforsamling 2016

Generalforsamling
Rørby-Værslev Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling
fredag den 26/2-2016 kl 19.00 i Rørby hallens cafeteria

Dagorden iflg. vedtægterne
Følgende er på valg:
Næstformand Hanne Jørgensen (ønsker ikke genvalg)
Kasserer Joan Christensen (ønsker ikke genvalg)

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden afholdelse.
Foreningen er vært ved en let anretning efter generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Gitte Rølle

Nytårskur 2015

Årets priser uddelt ved Nytårskuren d. 15/1 2016
Årets kvindelige udøver: Bente Philip (gymnastik)
Årets mandlige udøver: Peter Knudsen (gymnastik)
Årets kvindelige leder: Lis Darre Pedersen og Linda Eeg Elllitsgaard (badminton)
Årets mandlige leder: Lars Bang Jensen (fodbold)
Årets Pondus: Kurt Jensen (badminton)
Årets ungdomspris: Jacob Jørgensen (gymnastik)

Idrætsdag 2015

125 børn fra Rørby Skole gav den gas på idrætsdagen, hvor de kunne prøve håndbold, fodbold, gymnastik, tennis og badminton..

4321

Sankt Hans 2015

Sankt Hans bål i Rørby
Sankt Hans aften afbrændes der sankthansbål på bålpladsen ved Sandbjergvej.
Vi gentager successen fra sidste år, hvor vi startede tidligere af hensyn til de mindre børn.
Idrætsforeningen vil igen i år sælge: 1 frankfurter, salat og kartoffelsalat for kun 30 kr. Der vil som vanligt være snobrødsdej til små bål.
17:30 De små bål er klar til snobrød
18:00 Salg af pølser og salat
19:15 Fællessang og båltænding

Generalforsamling 2014

Nyt æresmedlem i RVIF
Bjarne Dybdahl blev udnævnt til æresmedlem i RVIF på generalforsamlingen i februar 2014 som udtryk for det store arbejde, han har lavet for foreningen i tæt på 40 år.

Bjarne