Generalforsamling 2016

Generalforsamling
Rørby-Værslev Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling
fredag den 26/2-2016 kl 19.00 i Rørby hallens cafeteria

Dagorden iflg. vedtægterne
Følgende er på valg:
Næstformand Hanne Jørgensen (ønsker ikke genvalg)
Kasserer Joan Christensen (ønsker ikke genvalg)

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden afholdelse.
Foreningen er vært ved en let anretning efter generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Gitte Rølle