Formand RVIF

Generalforsamling 2016

Generalforsamling
Rørby-Værslev Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling
fredag den 26/2-2016 kl 19.00 i Rørby hallens cafeteria

Dagorden iflg. vedtægterne
Følgende er på valg:
Næstformand Hanne Jørgensen (ønsker ikke genvalg)
Kasserer Joan Christensen (ønsker ikke genvalg)

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden afholdelse.
Foreningen er vært ved en let anretning efter generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Gitte Rølle

Nytårskur 2015

Årets priser uddelt ved Nytårskuren d. 15/1 2016
Årets kvindelige udøver: Bente Philip (gymnastik)
Årets mandlige udøver: Peter Knudsen (gymnastik)
Årets kvindelige leder: Lis Darre Pedersen og Linda Eeg Elllitsgaard (badminton)
Årets mandlige leder: Lars Bang Jensen (fodbold)
Årets Pondus: Kurt Jensen (badminton)
Årets ungdomspris: Jacob Jørgensen (gymnastik)

Idrætsdag 2015

125 børn fra Rørby Skole gav den gas på idrætsdagen, hvor de kunne prøve håndbold, fodbold, gymnastik, tennis og badminton..

4321

Sankt Hans 2015

Sankt Hans bål i Rørby
Sankt Hans aften afbrændes der sankthansbål på bålpladsen ved Sandbjergvej.
Vi gentager successen fra sidste år, hvor vi startede tidligere af hensyn til de mindre børn.
Idrætsforeningen vil igen i år sælge: 1 frankfurter, salat og kartoffelsalat for kun 30 kr. Der vil som vanligt være snobrødsdej til små bål.
17:30 De små bål er klar til snobrød
18:00 Salg af pølser og salat
19:15 Fællessang og båltænding

Generalforsamling 2014

Nyt æresmedlem i RVIF
Bjarne Dybdahl blev udnævnt til æresmedlem i RVIF på generalforsamlingen i februar 2014 som udtryk for det store arbejde, han har lavet for foreningen i tæt på 40 år.

Bjarne